Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page:of 2 GoPage size:
1 Thuận Hồ Thị Minh Thuận Bí Thư đảng ủy
Xã Trà Mai
0964824324


thuanbtcntm@gmail.com; thuanhtm@quangnam.gov,vn
2 Út Nguyễn Thanh Út Phó BT Đảng ủy
Xã Trà Mai
0358389068


thanhuttmai@gmail.com;utnt1@quangnam.gov.vn
3 Lân Hồ Văn Lân PCT HĐND xã
Xã Trà Mai
0393174633


lantramai@gmail.com;lanhv@quangnam.gov.vn
4 Nghĩa Châu Minh Nghĩa CT UBND xã
Xã Trà Mai
0986100060


chauminhnghiabkdn@gmail.com' nghiacm@quangnam.gov.
5 Sáu Trần Thị Sáu PCT UBND xã
Xã Trà Mai
0974797786


tranthisau1905@gmail.com; sautt@quangnam.gov.vn
6 Bá Hồ Thanh Bá CT Mặt Trận TQVN xã
Xã Trà Mai
01297276862


ba78tramai@gmail.com;baht@quangnam.gov.vn
7 Teng Hồ Thị Teng CT HLHPN xã
Xã Trà Mai
0362123228


thiteng86@gmail.com; tenght@quangnam.gov.vn
8 Rơm Hồ Văn Rơm Bí Thư xã đoàn
Xã Trà Mai
01687307224


rom82tmi@gmail.com; romhv@quangnam.gov.vn
9 Nhẫn Nguyễn Hồng Nhẫn CT HCCB xã
Xã Trà Mai
0368641610


nhanccb@gmail.com; nhannh1@quangnam.gov.vn
10 Vương Trần Công Vương Trưởng Công an xã
Xã Trà Mai
0865937379


nhudadauyeu00404@gmail.com
11 Quang Hồ Ngọc Quang CHT BCHQS xã
Xã Trà Mai
0359557490


hoquangqs79@gmail.com; quanghn@quangnam.gov.vn
12 Xô Trần Xô VP-TK
Xã Trà Mai
0382617227


xotramai@gmail.com; xot@quangnam.gov.vn
13 Minh Đinh Thị Minh VP-TK
Xã Trà Mai
0374041500


thiminh85@gmail.com; minhdt2@quangnam.gov.vn
14 Hằng Nguyễn Thị Bích Hằng Tài chính-Kế toán
Xã Trà Mai
0979349256


bichhangkt88@gmail.com; hangntb@quangnam.gov.vn
15 Nga Nguyễn Thị Phương Nga Tài chính- kế toán
Xã Trà Mai
0396211277


phuongngakt85@gmail.com; ngantp1@quangnam.gov.vn
16 Hẹn Hồ Thị Hẹn Tư pháp - Hộ tịch
Xã Trà Mai
0374383571


hentuphap@gmail.com; henht@quangnam.gov.vn
17 Tưởng Huỳnh Văn Tưởng Địa chính-Xây dựng
Xã Trà Mai
0935880646


tuongtramai@gmail.com; tuonghv@quangnam.gov.vn
18 Bảy Võ Hồng Bảy Địa chính-Xây dựng
Xã Trà Mai
0984904355


vohongbay.dctm@gmail.com; bayvh@quangnam.gov.vn
19 Liêm Hồ Văn Liêm VHXH
Xã Trà Mai
0972226987


liemvanhoatm@gmail.com;liemhv@quangnam.gov.vn
20 Siêng Võ Thị Siêng VHXH
Xã Trà Mai
01685631059


siengvotramai@gmail.com;siengvt@quangnam.gov.vn

Thăm dò ý kiến


Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?
Kết quả bình chọn

Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?

Cải cách hành chính
 
37.5%
3 Phiếu
Ứng dụng CNTT
 
12.5%
1 Phiếu
Song song
 
50%
4 Phiếu
Tổng cộng: 8 Phiếu
X

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TRÀ MAI - NAM TRÀ MY - TỈNH QUẢNG NAM
Số điện thoại : (02353)... - Fax: (02353)...
Email:...
Địa chỉ: Xã Trà Mai - Nam Trà My - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập